Destek merkezi


İskan nedir?


İskan, yönetmeliklere uygun ve ruhsatı alınmış bir şekilde inşaatına başlanan yapıların, mevzuata uygun ve ruhsatlı halde tamamlanmalarından sonra İmar Müdürlüğü Yapı Kullanım İzni Birimi’nin izniyle çıkarılan yapı kullanım belgesidir.


Yani, belediyelerin yapımı tamamlanan binalara verdiği kullanım ve oturma iznidir. Yönetmeliğe uygun olarak yapılmayan, harçları ya da sigorta primleri ödenmeyen binalara iskan verilmemektedir.